Vem får bestämma val av förskola om vi har gemensam vårdnad?

Hej,

Mamman till mitt barn har i egenskap av boendeförälder bytt vårt barns förskola till en ny förskola nära hennes nya sambo. Det är en timmes resväg från dörr till dörr per väg med kollektivtrafik. Vi har delad vårdnad och vårt barn bor 5 dagar hos mig och 9 dagar hos henne. Kan hon verkligen byta barnets förskola utan mitt godkännande?

Hej och tack för din fråga,

Gemensamma vårdnadshavare har rättigheter och skyldigheter att tillsammans bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter som exempelvis förskola och boende.[1] Beslut om barnets skolgång anses vara en fråga som är så central att den inte kan hänföras till den dagliga omsorgen. Det innebär att en förälder inte ensam kan fatta beslut kring detta om föräldrarna har gemensam vårdnad. Beslut som avser den dagliga omsorgen och mer vardagliga frågor kan fattas av en av er ensam. Det kan till exempel röra barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid.

I ert fall gäller det ett byte av förskola, som kan vara ett beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid. Det är i så fall ett sådant beslut som ska fattas av er gemensamt.[2] Samtidigt har val av förskola av Justitieombudsmannen ansetts vara sådant som tillhör den dagliga omsorgen så länge det inte handlar om en förskola med speciell religiös eller pedagogisk inriktning, vilket å andra sidan talar för att beslutet skulle kunna fattas av en av er ensam. Det är därför svårt att ge ett klart svar på denna fråga. Slutligen bör nämnas att utgångspunkten vid alla typer av bedömningar som rör barn, ska vara barnets bästa.[3]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i vårdnad, boende & umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 13 § FB
[3] 6 kap. 2a § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.