fbpx

Vem får vårdnaden om barnet om föräldrarna inte var gifta vid barnets födsel?

Hej,

Jag och min före detta man har skilt oss. Vi var inte gifta när vårt barn föddes. Vem har vårdnaden? Barnet står skriven på faderns adress.

 

Hej, och tack för din fråga!

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds så blir mamman ensam vårdnadshavare enligt föräldrabalken (FB) 6:3. Föräldrarna kan gemensamt anmäla att vårdnaden ska vara gemensam till socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelse eller till Skatteverket, FB 6:4 2 st.

Om man vill ha ändring i vårdnaden kan man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kan besluta om gemensam vårdnad eller att en föräldern får ensam vårdnad. Vid denna bedömning tar domstolen hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och om någon av föräldrarna är olämpliga.

Ändring av vårdnaden kan även ske genom skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden.

Frågan om var barnet bor påverkar inte frågan om vårdnad.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas