Vem har rätt att bo kvar i huset vid skilsmässa?

Hej,

Jag och min man ska skiljas och vi äger ett radhus tillsammans. Vi har tre gemensamma barn, den äldsta kommer att bo stadigvarande med mig och de två yngre ska bo varannan vecka hos respektive förälder. Min man hävdar att han har rätt till huset eftersom det är jag som vill skiljas. Han har de senaste två månaderna bott hos sina föräldrar och jag har bott i huset med barnen som jag har haft själv på heltid. Vi kommer inte överens om vem som ska bo kvar och vem som ska köpa ut den andre. Vem har rätt att bo kvar?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses görs i regel en bodelning där makarnas egendom fördelas mellan dem.[1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom.[2] Enskild egendom är sådan egendom som till exempel genom äktenskapsförord eller villkor i ett testamente eller gåvobrev gjorts till enskild egendom.[3]

Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet.[4] Efter avdrag för eventuella skulder är huvudregeln att värdet av giftorättsgodset delas lika mellan makarna.[5] Efter att beräkning av makarnas andelar är gjord ska lottläggning av giftorättsgodset ske, vilket innebär att man avgör vem av makarna som får vilken egendom.[6] Respektive lott ska motsvara värdet av makarnas andel.

Om makarna inte kan enas om vem som ska få behålla huset är det den make som bäst behöver det som har rätt räkna av bostaden på sin lott, under förutsättning att huset inte är enskild egendom.[7] Vid bedömningen av vem som är i störst behov av bostaden beaktar man till exempel om någon av makarna ska få ensam vårdad om barnen och vem av makarna som har lättast för att skaffa en ny bostad. Den make som inte får behålla huset har rätt att bli kompenserad i form av pengar eller annan egendom.[8]

Om makarna inte är överens om bodelningen ska domstolen förordna en bodelningsförrättare, om någon av makarna har ansökt om det.[9] Om bodelningsförrättaren inte kan få makarna att komma överens är det denne som avgör hur giftorättsgodset ska fördelas.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § ÄktB.
[2] 10 kap. 1 § ÄktB & 7 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § ÄktB.
[4] 11 kap. 1 § ÄktB.
[5] 11 kap. 3 § ÄktB.
[6] 11 kap. 7 § ÄktB.
[7] 11 kap. 8 § ÄktB.
[8] 11 kap. 10 § ÄktB.
[9] 17 kap. 1 § ÄktB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.