fbpx
Staket i bostadsområde med hus i bakgrunden

Vem har rätt till huset som vi byggde på min frus tomt?

Hej,

Min fru äger en tomt som hon ärvt som enskild egendom. Vi byggde gemensamt ett hus på tomten som vi båda betalade hälften var av. Vi står även gemensamt på lånen. Nu ska vi skiljas och jag undrar därför om huset också utgör enskild egendom, eller om det är att betrakta som giftorättsgods? Hur gör vi i så fall vid bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Av frågan framgår att din fru ärvt tomten som enskild egendom och att ni tillsammans sedan byggt ett hus på tomten. Enligt lagen räknas marken som en fastighet.[1] Till en fastighet hör i regel byggnader som uppförts på fastigheten.[2] Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock inte till denna om inte föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand.[3] I ett hovrättsfall har en tillbyggnad som gemensamt uppförts av två samboende på en fastighet som enbart en av dem ägde, med hänsyn till de olika ägarförhållandena, inte ansetts vara i samma ägares hand och utgör därmed inte heller fastighetstillbehör.[4] Eftersom ni uppfört och äger byggnaden gemensamt men din fru ensam äger fastigheten är inte fastigheten och byggnaden i samma ägares hand och byggnaden utgör således inte fastighetstillbehör. Byggnaden är därför inte undantagen bodelningen utan utgör giftorättsgods och ska fördelas lika mellan er.

Att tvista om bodelningen vid skilsmässa kan vara både känslomässigt och juridiskt svårt. Att rekommendera är därför att anlita ett juridiskt ombud som kan tillvarata dina intressen genom förhandlingarna. Vi på Zeijersborger & Co har lång erfarenhet av att företräda klienter i familjerättsliga tvister och du välkommen att boka ett kostnadsfritt inledande möte.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Jordabalken (JB)
[2] 2 kap. 1 § JB
[3] 2 kap. 4 § JB
[4] Göta hovrätts dom den 2016-03-31 i mål nr T 552-15
[5] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[6] 10 kap. 1 § ÄktB
[7] 7 kap. 1 § ÄktB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas