Vem har rätt till huset som vi byggde på min frus tomt?

Hej,

Min fru äger en tomt som hon ärvt som enskild egendom. Vi byggde gemensamt ett hus på tomten som vi båda betalade hälften var för. Vi står även gemensamt på lånen. Nu ska vi skiljas och jag undrar därför om huset också utgör enskild egendom, eller om det är att betrakta som giftorättsgods? Hur gör vi i så fall vid bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Av frågan framgår att din fru ärvt tomten som enskild egendom och att ni tillsammans sedan byggt ett hus på tomten. Enligt lagen räknas marken som en fastighet.[1] Till en fastighet hör i regel byggnader som uppförts på fastigheten.[2] Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock inte till denna om inte föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand.[3] I ett hovrättsfall har en tillbyggnad som gemensamt uppförts av två samboende på en fastighet som enbart en av dem ägde, med hänsyn till de olika ägarförhållandena, inte ansetts vara i samma ägares hand och utgör därmed inte heller fastighetstillbehör.[4] Eftersom ni uppfört och äger byggnaden gemensamt men din fru ensam äger fastigheten är inte fastigheten och byggnaden i samma ägares hand och byggnaden utgör således inte fastighetstillbehör. Byggnaden är därför inte undantagen bodelningen utan utgör giftorättsgods och ska fördelas lika mellan er.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Jordabalken (JB)
[2] 2 kap. 1 § JB
[3] 2 kap. 4 § JB
[4] Göta hovrätts dom den 2016-03-31 i mål nr T 552-15
[5] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[6] 10 kap. 1 § ÄktB
[7] 7 kap. 1 § ÄktB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.