fbpx

Vem tar hand om barnens arv när föräldern dör?

Hej,

Mina barn är omhändertagna och bor i familjehem. Jag vill inte att familjehemsföräldrarna ska ärva mig om jag dör och mina barn har inte något bankkonto.

Vem kommer att ärva mig och hur kan jag vara säker på att barnen får pengarna om jag dör?

Hej och tack för din fråga,

Om du dör ärver dina barn dig. Barnen kommer då att få en förmyndare som tar hand om arvet för dem. När förmyndaren tar hand om barnens arv och övriga tillgångar ska det göras i enlighet med barnens intressen och vad som är bäst för barnen. Förmyndaren kan öppna ett bankkonto åt barnen om det behövs. Om du vill kan du framföra önskemål om vem som ska förordnas som förmyndare i det fall du går bort innan de har fyllt 18 år. Det kan du exempelvis göra genom ett testamente. När en förmyndare förordnas ska man ta hänsyn till din önskan, även om det inte är säkert att det blir just den personen. Oavsett om det är familjehemmet eller någon annan som blir förmyndare och får ansvar för att ta hand om dina barns tillgångar är det barnens intressen som påverkar vad man gör med arvet. För att säkerställa detta finns överförmyndarnämnden som granskar så att barnens tillgångar hanteras på rätt sätt.

I första hand är det bröstarvingarna, det vill säga barnen, som ärver sina föräldrar när dem dör.[1] Oavsett var barnen bor eller vem som har vårdnaden om dem så har barnen rätt att ärva sina föräldrar.

Ett barn som är under 18 år har en eller två förmyndare som bestämmer över barnets tillgångar. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare.[2] Om en förälder eller två föräldrar dör utses antingen den andra föräldern till vårdnadshavare eller så utses två särskilt förordnade vårdnadshavare.[3] När man ska förordna vårdnadshavare efter att föräldrarna har dött ska man i första hand välja den person som föräldrarna har önskat, om det inte är olämpligt.[4] Detsamma gäller när förmyndare ska förordnas efter att föräldrarna har dött.[5] Det kan vara olämpligt om barnet inte vill att just den personen ska vara förmyndare för barnet. Du som förälder kan därmed i vissa fall påverka vem som blir vårdnadshavare och förmyndare för ditt barn. Om föräldrarna dör innan barnet har fyllt 18 år får barnet alltså en förmyndare som har ansvar för barnets tillgångar. Bland tillgångarna ingår även arvet.

Förmyndaren ska ta hand om barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet.[6] För att säkerställa att barnets tillgångar används för barnets intressen finns överförmyndarnämnden som har i uppdrag att utöva tillsyn över förmyndaren.[7] I vissa fall måste överförmyndarnämnden även lämna sitt samtycke för att förmyndaren ska kunna vidta vissa handlingar. [8]

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken.
[2] 10 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken (FB).
[3] 6 kap. 9 § FB.
[4] 6 kap. 10 a § fjärde stycket FB.
[5] 10 kap. 7 § FB.
[6] 12 kap. 1, 3 och 4 §§ FB.
[7] 16 kap. 1 § FB.
[8] 15 kap. 4 och 5 §§ FB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas