Vems ansvar är fel på begagnad motorbåt?

Hej,

Jag köpte en begagnad motorbåt av en privatperson på Blocket. Efter avfärd och 1,5 timmes färd stannade motorn, en Volvo Penta Diesel, och jag tvingades bogseras in till närmaste hamn. En reperation kan kan kosta upp till 60.000 kr. Vems är ansvaret, säljarens eller mitt?

Hej och tack för din fråga,

Avtal om köp av lös egendom två privatpersoner emellan regleras i köplagen (KöpL). Enligt 3 § KöpL är KöpL dispositiv, vilket innebär att ett eventuellt avtal mellan privatpersonerna sätter lagens regler ur spel. För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan.

Enligt 17 § 1 stycket KöpL föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren. Om inte något speciellt avtalats ska varan ändå (1) vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, (2) vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, (3) ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, enligt 17 § 2 stycket KöpL. Fel föreligger dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, enligt 17 § 3 stycket KöpL.

Enligt 30 § KöpL framgår att om varan är felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Köparen får även hålla inne betalningen.

Köparen måste även reklamera felet till säljaren inom en skälig tid efter det att hon eller han märkt eller borde ha märkt felet.

Sammanfattningsvis krävs det att ett fel föreligger och att felet inte beror på dig eller något förhållande på din sida för att ansvaret ska ligga på säljaren.

Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra oskäliga kostnader eller svårigheter. Vad som är oskäligt ska inte bedömas utifrån säljarens resurser utan det kan till exempel vara en dyrbar transport eller liknande. Om säljaren är fri från skyldigheten kan köparen göra andra påföljder gällande. Säljaren kan avhjälpa felet med hjälp av en självständig leverantör. Köparen kan själv avhjälpa felet, så kallad självhjälp, om inte säljaren har fullgjort sin skyldighet enligt 36 § KöpL.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.