Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vi är gifta utomlands, hur gör vi en bodelning och vad händer med bolånet?

Hej!

Jag och min fru ska skiljas. Tillsammans har vi en bostadsrätt, jag äger tre fjärdedelar och hon resten. Vi är gifta utomlands och saknar äktenskapsförord i Sverige. Räknas vi som gifta eller sambor? Hur går vi tillväga för att göra en bodelning och hur gör vi med vårt bolån, vem ska betala vad?

Hej och tack för din fråga,

Skatteverket ställer upp vissa krav för registrering av äktenskap som ingåtts utomlands. För att få reda på om ett äktenskap har registrerats går det att vända sig dit.

Vid skilsmässa ska makarna fördela sitt giftorättsgods mellan sig genom bodelning. När ett samboförhållande upphör ska istället samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det. En sådan begäran ska göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Inför bodelningen upptecknas vardera makes eller sambos tillgångar och skulder som de var på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad respektive dagen då samboförhållandet upphörde. Makarna eller samborna ska tillsammans utföra bodelningen, för att därefter upprätta ett bodelningsavtal. Många gånger är bodelningar komplicerade och därför kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som biträde i bodelningen.

Vid bodelning ska en makes skulder som utgångspunkt täckas av dennes eget giftorättsgods. Från en makes giftorättsgods avräknas därför så mycket som behövs för att täcka dennes skulder. Det som blir kvar av respektive makes giftorättsgods efter att skulderna dragits av läggs sedan ihop och hälftendelas mellan makarna.

Även vid sambobodelning avräknas från en sambos samboegendom så mycket att dennes skulder täcks. Efter avräkningen läggs resterande samboegendom samman för att sedan likadelas mellan samborna.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online