Vi behöver bygga nytt avlopp, men grannen som vi har gemensamt avloppsservitut med vägrar. Vad kan vi göra?

Hej,

Vi har ett gemensamt avloppsservitut med grannen. Avloppet har behövt byggas om ett bra tag nu eftersom rören är gamla och orsakar mycket problem. Vi har därför ansökt om bygglov som vi nu också fått godkänt. Men grannen vägrar och säger att han vill vänta. Hur kan vi göra för att lösa denna konflikt? Det är absolut nödvändigt och vi har redan väntat länge nog.

Hej och tack för din fråga,

Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Den fastighet som behöver rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som ger rättigheten kallas för den tjänande fastigheten.[1] Skyldigheten att underhålla avloppet tillfaller normalt sett den härskande fastigheten. Det går däremot att komma överens om att servitutet ska innehålla en skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla avloppet.[2] Detta betyder alltså att om det är din fastighet som får rätten att använda avloppssystemet är det förmodligen också ni som får stå för underhåll, om ni inte avtalat om annat. Svaret på frågan är alltså beroende av vad ni har kommit överens om och om servitutet innebär en skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att underhålla avloppet. Ni behöver även klargöra vilken av fastigheterna som är den härskande respektive tjänande fastigheten.

För det fall någon av er har åsidosatt era skyldigheter, genom att till exempel inte underhålla avloppet, åligger det den av er som brustit i underhållsskyldigheten att fullgöra vad som eftersatts samt att i förekommande fall ersätta skada.[3] Är den skyldighet som åsidosatts av väsentlig betydelse för den andra fastighetsägaren har den drabbade fastighetsägaren rätt att häva servitutet och få ersättning för eventuell skada, om den av er som åsidosatt sin skyldighet inte vidtagit åtgärd inom rimlig tid efter anmaning.[4] Det innebär att du, för det fall det är din fastighet som genom servitutet ges rätten att använda avloppssystemet, bara kan kräva att din granne står för underhållet samt ersätter eventuellt uppkommen skada om ni kommit överens om att servitutet innebär en skyldighet för din granne att stå för underhållet. Annars är det du som står för underhållet av avloppssystemet. Ni behöver därför klargöra om servitutet innehåller några överenskommelser om till exempel underhåll eller andra eventuella inskränkningar.

Mitt bästa råd till er är att ni försöker samtala med er granne och enas om en lösning. Ni kan i detta hänseende ta hjälp av Lantmäteriet om ni har frågor om ert servitut eller liknande. Når ni inte en lösning kan ni även kan föra en tvist i domstol.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 14 kap. 1 § 1 st. Jordabalken (JB)
[2] 14 kap. 1 § 2 st. JB
[3] 14 kap. 7 § JB
[4] 14 kap. 8 § JB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.