Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vi gifte oss utomlands, hur gör vi en bodelning?

Datum: 09/01/2019

Hej!

Jag och min fru ska skiljas. Vi äger en gemensam bostadsrätt där jag äger tre fjärdedelar och hon resten. Vi gifte oss utomlands och saknar äktenskapsförord i Sverige. Räknas vi då som gifta eller sambor? Hur går vi tillväga för att göra en bodelning och hur gör vi med vårt bolån?  Vem ska betala vad?

Hej och tack för din fråga,

Skatteverket ställer upp vissa krav för registrering av äktenskap som ingåtts utomlands. För att få reda på om ett äktenskap har registrerats går det att vända sig dit.

Vid skilsmässa ska makarna fördela sitt giftorättsgods mellan sig genom bodelning. När ett samboförhållande upphör ska istället samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det. En sådan begäran ska göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Inför bodelningen upptecknas vardera makes eller sambos tillgångar och skulder som de var på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad respektive dagen då samboförhållandet upphörde. Makarna eller samborna ska tillsammans utföra bodelningen, för att därefter upprätta ett bodelningsavtal. Många gånger är bodelningar komplicerade och därför kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som biträde i bodelningen.

Vid bodelning ska en makes skulder som utgångspunkt täckas av dennes eget giftorättsgods. Från en makes giftorättsgods avräknas därför så mycket som behövs för att täcka dennes skulder. Det som blir kvar av respektive makes giftorättsgods efter att skulderna dragits av läggs sedan ihop och hälftendelas mellan makarna.

Även vid sambobodelning avräknas från en sambos samboegendom så mycket att dennes skulder täcks. Efter avräkningen läggs resterande samboegendom samman för att sedan likadelas mellan samborna.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.