Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vi har gemensam vårdnad, kan jag ändra barnets efternamn?

Hej,

Jag och min fru har gemensam vårdnad för vår dotter som är sju år gammal, hon har idag min frus efternamn. Jag skulle vilja att min fru och vår dotter lägger till mitt efternamn. Min fru vägrar skriva på ändring av efternamn, både för sig själv och för vår dotter. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Beträffande vuxna människor är det upp till var och en att ansöka om att byta/lägga till ett namn. Det finns inga juridiska åtgärder att vidta för att ändra en annan individs efternamn.

Gällande barn över vilka två föräldrar har gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att byta/lägga till ett efternamn. Kan man inte nå en överenskommelse har man möjlighet att pröva frågan om vårdnad i domstol. I det fall den som önskar ändra barnets efternamn är ensam vårdnadshavare krävs ändå den andra förälderns samtycke om barnet bär den förälderns efternamn. Domstolen kan i dessa fall pröva huruvida en namnändring är förenlig med barnets bästa och, om så är fallet, godkänna namnändringen även utan den andra förälderns samtycke. Reglerna om namnbyte går att finna i Lag (2016:1013) om personnamn.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online