Jag och min exmake har skiljt oss. Kan jag få tillbaka mina arvspengar?

Hej,

När jag och mitt ex var gifta fick jag ett arv om några tiotusen. Nu har vi skiljt oss och tills nyligen hade jag glömt bort arvspengarna. Kan jag få tillbaka dem? Mitt ex är såklart ovillig att betala mig och menar att jag måste kunna bevisa att pengarna bara var till mig. Jag har en kopia på arvet där endast mitt namn står angivet som mottagare, men han menar att det inte är tillräckligt.

Vad gäller? Är pengarna förlorade?

Hej och tack för din fråga,

De pengar du fick genom arv skulle kunna vara undantagna från bodelningen, om du ärvt dem genom ett testamente som innehöll ett villkor om att arvet skulle vara enskild egendom. Om du ärvt pengarna utan ett sådant villkor blir dessa som huvudregel giftorättsgods, vilket innebär att de ska ingå i bodelningen och delas lika vid en skilsmässa.

Vid en skilsmässa ska en bodelning göras.[1] Det är en överenskommelse mellan er om hur ni ska dela upp er egendom. Huvudregeln är att all egendom som ni äger, både var för sig och gemensamt, ska ingå i bodelningen.[2] Det enda undantaget är så kallad enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom att upprätta ett äktenskapsförord, eller genom att ena maken får en gåva eller ett arv där det i ett gåvobrev eller testamente finns ett villkor om att egendomen ska vara enskild.[3] De pengar du fick genom arv kan således vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning, förutsatt att du ärvt pengarna genom ett testamente som innehöll ett villkor om att arvet ska vara enskild egendom. Om det endast är ditt namn som står som mottagare på arvet är det möjligt att försöka argumentera för att dessa pengar ändå inte ska ingå i en skilsmässa, men det ska i regel finnas ett uttryckligt villkor där detta framgår.

Ett bodelningsavtal får samma rättsverkan som vilket avtal som helst. Om du och ditt ex redan har gjort en bodelning ska således det ni avtalat om gälla, förutsatt att det inte finns någon grund för att ogiltigförklara det. Med hänsyn till att vanliga avtalsregler ska tillämpas, kan bodelningsavtalet inte ändras om inte ni båda är överens om det. Detta innebär att om ni upprättat ett giltigt bodelningsavtal där arvspengarna ingått som giftorättsgods, blir det svårt för dig att i efterhand få tillbaka dessa om ni inte kommer överens om det. I vissa fall kan ett avtal jämkas, om avtalet eller något villkor i avtalet anses oskäligt.[4] Det ska då vara fråga om ett avtalsvillkor som otillbörligt gynnar den ena parten framför den andra. Det ställs däremot mycket höga krav på oskälighet för att jämkning ska bli aktuellt, vilket troligen inte är fallet i din situation.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 7 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB
[3] 7 kap. 2 § ÄktB
[4] 36 § Avtalslagen (AvtL)

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.