Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vi ska skiljas, hur räknar vi av skulderna och vilka rättigheter har jag?

Hej,

Jag och min man ska skiljas och jag undrar vad som händer nu. Hur blir det med våra skulder och med bostaden?

 

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB).

Vid bodelning ska till en början makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid  beräkning av en makes andel ska dennes skulder räknas bort från dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Vad som återstår av vardera makes giftorättsgods efter att skulderna dragits av läggs ihop för att sedan likadelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Summan av avdraget för att täcka skulderna och hälften av återstående giftorättsgods utgör makens andel i boet (11 kap. 6 § ÄktB).

Om en makes skulder är större än dennes giftorättsgods finns det inte något giftorättsgods från den maken som parterna kan dela på. I det fall båda makarna svarar för en skuld utgörs respektive makes skuld av den del som belöper på den maken.

Giftorättsgodset ska fördelas på lotter, med utgångspunkt i vardera makes andel i boet. I första hand har en make rätt att på sin lott få den del av sin egendom som maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). Maken som bäst behöver makarnas gemensamma bostad, exempelvis på grund av att maken har vårdnad om barnen och inte har möjlighet att skaffa en annan bostad som uppfyller barnens behov, har dessutom rätt att få denna i avräkning på sin lott. Detta gäller förutsatt att det är skäligt, såvida inte bostaden gjorts till den andra makens enskilda egendom genom arv, gåva eller testamente (11 kap. 8 § ÄktB)

Om makarna inte kommer överens kring bodelning kan en make ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas. (17 kap. 1 och 6 §§ ÄktB).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online