Vi vill avyttra pappans föräldrahem, var ska vi börja?

Hej,

Min sambos pappa gick bort nyligen och hade innan dess bott i sitt föräldrahem. Min sambos pappa hade en bror. Bröderna gjorde inte klart med dödsboet efter sina föräldrar och nu står huset tomt. Helst vill vi avyttra det, men i vilken ände ska vi börja?

Hej och tack för din fråga,

Vid en persons bortgång övergår skötseln av alla den avlidnes ekonomiska angelägenheter till dödsboet, som företräds av dödsbodelägarna. Delägarna, eller boutredningsmannen om denne trätt i deras ställe, ska se till att boet utreds. När den avlidnes tillgångar och skulder kartlagts ska en bouppteckning göras. Upprättande ska som utgångspunkt ske inom tre månader från dödsfallet och ska därefter registreras hos Skatteverket inom en månad, 20 kap 1 § och 8 § ärvdabalken.

Under förutsättning att ett dödsbo utretts och dess åtagande reglerats återstår egentligen bara att rent faktiskt fördela kvarlåtenskapen. Det finns dock inga civilrättsliga regler som anger att ett dödsbo måste skiftas. Dödsbodelägaren kan således avtala om att sammanleva i ett oskiftat dödsbo, dvs att egendomen hålls samman oskiftad för gemensam räkning, 24 kap 1 § ÄB. Varje dödsbodelägare kan emellertid säga upp överenskommelsen, vilket leder till att dödsboet ska skiftas, 24 kap 3 § ÄB. Har en delägare avlidit och efterlämnar dödsbodelägare, som ej ingått i avtalet, ska uppsägelse ske inom fyra månader, 24 kap 4 § ÄB.

Avslutningsvis kan sägas att finns det sen tidigare ett dödsbo, som arvlåtaren varit delägare i, kan det vara nödvändigt att avsluta detta för att kunna utreda dennes kvarlåtenskap. I många fall kan det vara en god idé att ta professionell hjälp.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.