Vi vill skriva om vårt samboavtal så att inte det gamla gäller längre och då behöver vi väl ändå precisera vilka av alla våra tillhörigheter som tillfaller vem? För om det bara står att man överenskommer att reglerna om bodelning och övertaganderätt enligt sambolagen inte ska gälla i vårt förhållande, så säger ju inte det så mycket. Min sambo tycker inte att det är viktigt att vara tydlig med vem som ska ha vad och jag anar varför…

Tack för din fråga!

Har du sedan tidigare ett samboavtal, är det troligtvis för att du och din partner ville sätta en annan överenskommelse än de regler som annars gäller. Vad som händer om ni nu vill ta bort ert gamla avtal, är att sambolagen återigen börjar gälla. I lagen finns det angivet hur och till vem egendomen ska fördelas i händelse av en bodelning och detta behöver alltså inte preciseras närmare om ni inte vill.

Generellt kan sägas att sambolagen består av mer begränsade regler än de som gäller om två personer gifter sig. Till exempel är det bara sådan egendom som kallas för samboegendom som omfattas av lagen vid en bodelning. Denna utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat så kallat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Saker som man äger innan man flyttar ihop med sin partner räknas inte som samboegendom, inte heller saker som är avsedda för rena fritidsändamål.

Poängen med att ha ett samboavtal, är att på ett eller annat sätt avtala bort sambolagen. Om ett par kommer överens om att inga av sambolagens regler ska gälla för deras förhållande, innebär det att var och en tar med sig sitt om man bestämmer sig för att gå skilda vägar. Har man barn tillsammans, finns dock möjlighet för den som bäst behöver det att ta över en bostad som från början inte har räknats som samboegendom.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas