Vilka krav om information ställs på hälso- och sjukvården?

Hej,

Jag har ett hjälpmedel som hjälper mig att andas. Jag har mått väldigt dåligt under en lång tid, med ont i lungan vid användning av andningsapparaten. På andningsenheten på sjukhuset sa de att andningsapparaten fungerar som den ska och trots att jag klagat många gånger har jag inte fått något gensvar.

Efter att ha vänt mig till försäljaren av apparaten kom vi snabbt fram till att en annan inställning skulle användas. Genom att jag istället använde en funktion som heter trycklättnad som gör andningstrycket annorlunda försvann problemen efter bara ett par nätter. Jag fick alltså inte information om trycklättnadsfunktionen från andningsenheten på sjukhuset.

Vilka krav ställs på hälso- och sjukvården vid behandling av en patient?

Hej och tack för din fråga,

Den vård som du får ska vara säker för dig som patient. Det innebär bland annat att personalen ska ha kunskap om utrustningen som används i din behandling. Det är möjligt att ditt ökade lidande kan ses som en vårdskada. Du kan anmäla vårdgivaren om du upplever att du inte har fått en säker vård.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att patienten ges en god vård.[1] Med god vård avses bland annat god kvalitet på vården och att vården är trygg och säker för patienten.[2] För att kravet på god vård ska kunna uppnås har vårdgivaren ett ansvar för att det finns den utrustning, den personal och de lokaler som behövs för att kunna ge god vård.[3] Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha utbildning i att hantera den utrustning som behövs för att kunna ge patienten en säker vård.

En säker hälso- och sjukvård innebär att patienten ska skyddas mot att få en vårdskada.[4] När man talar om vårdskada avses ett lidande, en kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om vården hade vidtagit adekvata åtgärder.[5] Vad som är adekvata åtgärder beror på det enskilda fallet. En vårdskada kan vara bestående, men den behöver inte vara det. Även ett förlängt psykiskt eller fysiskt lidande kan vara en vårdskada. Om en patient har fått en skada kan hen i vissa fall har rätt till ersättning.

Om patienten upplever att hen inte har fått en säker vård kan patienten eller en närstående klaga till Inspektionen för vård och omsorg.[6] Inspektionen för vård och omsorg har i uppdrag att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården.[7] Det innebär att Inspektionen för vård och omsorg kan utreda ett klagomål om att en vårdskada har uppstått. Inspektionen är skyldig att utreda ett sådant klagomål bland annat om det handlar om en vårdskada som är bestående och som inte är ringa, eller om den har lett till att patienten har fått ett väsentligt ökat vårdbehov.[8]

Om man som patient vill anmäla ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg ska det göras genom en skriftlig anmälan.[9] I anmälan ska man skriva vilken vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktar sig mot, vilken händelse som klagomålet avser, när händelsen skedde samt patientens namn och adress.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

[2] 5 kap. 1 § p. 1-2 HSL.

[3] 5 kap. 2 § HSL.

[4] 1 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (PSL).

[5] 1 kap. 5 § PSL.

[6] 7 kap. 10 § PSL.

[7] 7 kap. 1 § PSL.

[8] 7 kap. 11 § första stycket p. 1 PSL.

[9] 7 kap. 14 § PSL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.