Vilka rättigheter har jag gällande information om min beslagtagna bil?

Hej,

Min bil har blivit beslagtagen av polisen. Jag har inte fått någon information gällandet det. Polisen nämnde att bilen är med i en förundersökning avseende brott.

Vilken typ av information har jag rätt till angående varför bilen är beslagtagen?

Hej och tack för din fråga,

Polis får enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) beslagta ett föremål som kan ha betydelse för utredning av brott. Det spelar ingen roll vem som är ägare till egendomen, polis kan beslagta annans egendom än just den misstänktes. Det behöver alltså inte vara den som äger föremålet som är misstänkt för något brott, utan det kan vara dennes sambo eller liknande.

Medan förundersökning om brott pågår föreligger det förundersökningssekretess och polisen får inte delge någon information om brottet som utreds.

Ett föremål hålls i beslag så länge det behövs för utredningen, det finns alltså inte någon direkt tidsgräns. Om det inte längre finns skäl för beslag ska beslaget däremot omedelbart hävas, det är när förundersökningsledaren anser att den tekniska undersökningen och bevisupptagen från bilen är klar.

Man har som ägare till ett föremål, som blivit drabbad av tvångsmedel, rätt att få saken prövad av domstol enligt 27 kap. 6 § RB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas