Vilka rättigheter har jag som inneboende hos min flickvän?

Hej,

Jag bor med min flickvän i en hyresrätt. Hyreskontraktet står i hennes namn och jag är bara inneboende. Har jag några rättigheter till lägenheten?

Hej och tack för din fråga,

Att vara inneboende innebär att man hyr ett rum eller en del av någons lägenhet.[1] Som inneboende har man få lagstadgade rättigheter jämfört med vad en hyresgäst med första- eller andrahandskontrakt har. En inneboende har t.e.x. inget direkt besittningsskydd som en förstahandshyresgäst har.[2] Besittningsskyddet innebär att man som hyresgäst med kontrakt har en rätt att förlänga sitt hyresavtal mot hyresvärdens vilja.

En inneboende kan få ta över ett hyreskontrakt men då måste hyresgästen ansöka om det och hyresvärden lämna sitt godkännande.[3] I vissa fall kan en överlåtelse av hyreskontraktet ändå ske även utan hyresvärdens godkännande men då krävs det att övertagaren är någon närstående samt att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.[4]

När två personer bor tillsammans som ett par blir dessa att se som sambor och reglerna i sambolagen aktualiseras. Två personer räknas som sambor om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.[5] Man ska alltså ha bott en längre tid med varandra, leva i en parrelation samt dela på utgifter och ansvar i hemmet.

Som sambo kan man vid en separation i vissa fall göra anspråk på att få ta över ett hyreskontrakt. Detta ska ske inom ett år efter att samboförhållandet upphörde eller inom 3 månader om man lämnar bostaden.[6] Man har bara rätt att ta över bostaden i det fall man bäst behöver den och om ett övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta endast om synnerliga skäl talar för det, alltså endast i undantagsfall.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 12 kap. JB.
[2] 12 kap. 45 § 3 p. JB.
[3] 12 kap. 32 § JB.
[4] 12 kap. 34 § JB.
[5] 1 § SamboL.
[6] 22 § SamboL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.