Vilka rättigheter och skyldigheter har jag under äktenskapet?

Hej,

Jag har frågor om rättigheter och skyldigheter under äktenskapet. Jag och min man har varit gifta i fem år. Min make sålde vår gemensamma bil utan att diskutera det med mig. Min make har även börjat fundera på att sälja vår stuga. Maken köpte bilen och stugan innan vi gifte oss.

Har min make rätt att sälja saker från vårt hem utan att diskutera det med mig?

Hej, och tack för din fråga!

Före äktenskapet har var och en av makarna sina tillgångar och sina skulder. De blivande makarna är två helt självständiga rättssubjekt. De har varken någon samäganderätt eller något gemensamt ansvar för varandras skulder före äktenskapet.

Efter vigseln uppkommer inte heller någon samäganderätt eller något gemensamt ansvar. Makarna fortsätter således även efter vigseln att vara två självständiga rättssubjekt. Vardera maken svarar fortfarande med sina tillgångar för sina skulder.

Parterna i ett äktenskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i äktenskapet. Har parterna införskaffat egendom gemensamt kan de vara gemensamma ägare, så kallad samäganderätt. Huvudregeln vid makes förvärv av egendom är emellertid att den som faktiskt köpt och bekostat viss egendom också blir dess ägare.

Däremot får vardera maken giftorätt i den andra makens egendom. Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Maken äger således fortfarande sin egendom och har som huvudregel rätt att själv disponera över sitt giftorättsgods.

Eftersom din makes bil ägs av honom så har han rätt att disponera över bilen under äktenskapet. Däremot krävs det enligt ÄktB 1:3 den andre makens samtycke när det handlar om en fastighet.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.