Vilka regler gäller när ett barn inte vill träffa sin pappa?

Hej,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår 10-åriga dotter. Pappan och dottern hamnar ofta i dispyt med varandra och dottern känner sig övervakad när hon är hos pappan. Hon har ofta ont i magen av oro under dagarna innan umgänget.

Jag undrar vilka regler som gäller när ett barn inte vill träffa sin pappa?

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om umgänge finns i föräldrabalken. Enligt dessa regler är det dottern som har rätt till umgänge med sin pappa. Antingen kan föräldrarna komma överens om hur mycket umgänge som dottern ska ha med pappan eller så kan en domstol besluta om umgänge. Om dottern ska ha umgänge med pappan eller inte beror på vad som är bäst för dottern. Generellt sett är det bäst för henne att ha kontakt med båda föräldrarna, men också att inte riskera att fara illa.

Om dottern borde fortsätta att träffa pappan beror bl.a. på om det sedan tidigare finns ett domstolsbeslut om umgänge, hur stor risken är att hon far illa hos pappan samt vad hon själv vill. Om dottern slutar att träffa pappan helt kan det dock vara till nackdel för mamman i en eventuell domstolsprocess, eftersom domstolen kan uppfatta det som umgängessabotage. Mamman behöver därför göra en avvägning mellan dotterns behov av att träffa pappan och risken att dottern far illa.

Föräldrarna kan själva komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur ett umgänge ska se ut med den förälder som barnet inte bor med. Om de inte kommer överens kan domstolen istället besluta i frågor om vårdnad, boende och umgänge.[1]

När domstolen fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. Enligt lag anses barnets bästa vara dels att inte riskera att fara illa, dels att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. När man avgör vad som är bäst för barnet ska man dock också beakta vad barnet själv vill. Ju äldre barnet är, desto större betydelse har barnets egna vilja.[2] Om ett barn inte vill träffa den förälder som barnet inte bor kan det tala för att umgänge inte är bäst för barnet. Det beror dock på hur gammalt barnet är och hur moget barnet är. Det beror även på varför barnet inte vill träffa föräldern. En individuell bedömning måste därför göras i varje fall.

Oavsett om det finns ett tidigare beslut från domstolen om umgänge eller inte, har båda föräldrarna ansvar för att barnet fått sitt behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med tillgodosett långt som möjligt.[3] Som förälder har man även ett ansvar att skydda sitt barn, vilket kan vara att inte släppa iväg sitt barn till någon där barnet riskerar att fara illa.

Som boendeförälder är det dock viktigt att veta att det kan vara till ens nackdel i en domstolsprocess om man inte gör vad man kan för att barnet ska träffa den andra föräldern. Det kan nämligen uppfattas som umgängesabotage, dvs. att boendeföräldern inte kan eller vill tillgodose barnets behov av kontakt med den andra föräldern. Som förälder måste man därför göra en avvägning mellan barnets behov av umgänge med föräldern och risken för att barnet far illa.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om vårdnad, boende och umgänge. 

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap 5, 14 och 15 a §§ föräldrabalken (FB).
[2] 6 kap. 2 a § FB.
[3] 6 kap. 15 § FB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.