Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Vilka villkor gäller för att jag ska kunna adoptera min lillebror?

Datum: 02/12/2020

Hej!

Min lillebror som är 10 år befinner sig i Kenya och han är föräldralös. Jag är 21 år gammal och skulle vilja adoptera honom så att han kan bo med mig här i Sverige.

Vad är det för villkor som gäller för en sådan adoption?

Hej och tack för din fråga,

För att du ska få adoptera ska du bedömas som lämplig. I den bedömningen ingår att man beaktar din ålder. Som huvudregel behöver du ha fyllt 25 år för att bedömas som lämplig. Eftersom du och din bror är släkt talar det dock för är lämplig trots din unga ålder och trots att åldersskillnaden mellan dig och din bror endast är 11 år. Det kan vara bra att veta att adoption inte får användas för att kringgå reglerna om uppehållstillstånd och det är inte ett godtagbart skäl för adoption att man vill ge barnet bättre levnadsvillkor. Om du vill ansöka om att adoptera din bror ska du kontakta familjerätten i din kommun, eftersom du i första hand behöver deras medgivande för att få adoptera.

Huvudregeln om man vill adoptera internationellt är att adoptionen ska ske genom en adoptionsorganisation som är godkänd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). I enstaka fall, när adoptionen avser en släkting, kan adoption dock ske utan förmedling av en adoptionsorganisation. För att inleda en adoptionsprocess måste sökande först ansöka om medgivande från socialtjänsten i sin kommun.[1] Om man vill göra en internationell adoption ska man därför först kontakta familjerätten i sin kommun. Beroende på omständigheterna kan antingen besutet om adoption fattas i det land barnet befinner sig i eller av en tingsrätt i Sverige.

För att få adoptera ska man som huvudregel ha fyllt 25 år. I undantagsfall kan dock en person som har fyllt 18 år få adoptera.[2] Ett sådant undantagsfall kan vara om den som vill adoptera (sökande) och barnet är släkt eller har någon annan anknytning till varandra.[3] Det räcker dock inte att sökande och barnet är släkt. Sökande måste också bedömas som lämplig och en adoption ska anses vara det bästa för barnet.[4] Om sökande och barnet har en nära relation kan det tala för att sökande är lämplig. Syftet med en adoption är att så långt som möjligt uppnå ett förälder-barnförhållande. Det innebär bl.a. att om åldersskillnaden inte är så stor mellan sökande och barnet talar det emot att sökande är lämplig. I undantagsfall har adoption av ett barn godtagits när åldersskillnaden varit 9 eller 10 år, men vanligtvis behöver åldersskillnaden vara större.[5]

Om barnet som ska adopteras har fyllt 12 år behöver barnet samtycka till adoptionen.[6] Som huvudregel ska även den förälder som är vårdnadshavare samtycka till adoptionen.[7]

Det är inte ett godtagbart skäl för adoption att man vill ge ett barn bättre levnadsvillkor än vad barnet har i hemlandet.[8] Adoption får inte heller användas för att gå runt reglerna om uppehållstillstånd. Vid ansökan om adoption av ett barn som sökande har en relation till sedan tidigare och som varken är medborgare, har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige ska Migrationsverket yttra sig i ärendet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 12 och 14 §§ SoL.
[2] 4 kap. 5 § FB.
[3] Se prop. 2017/18:121 s. 143.
[4] 4 kap. 1 och 2 §§ FB.
[5] Se NJA 1985 s. 651 och NJA 1991 s. 21.
[6] 4 kap. 7 § FB.
[7] 4 kap. 8 § FB.
[8] Se t.ex. rättsfallet NJA 1985 s. 651.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.