fbpx

Vilken chans har jag till ensam vårdnad?

Hej!

Jag och mitt ex har delad vårdnad om vår son som är 9 år gammal. Vi är båda skötsamma och tar hand om vår son, som trivs i skolan och mår bra. Vi bor i norr men kommer båda ursprungligen söder ifrån. Vi bor 83 mil från vår familj och sonen träffar sällan sin släkt. Jag vill flytta hem och det vill även vår son som saknar sina släktingar. Pappan vägrar att flytta och jag bor här mot min vilja. Sonen är född och uppväxt här, men vi har ingen annan anknytning hit förutom att pappan vill bo och leva här. Jag hade mått bättre om jag fått vara med min familj och jag tror att vår son hade mått bättre med en stor familj runt sig. En familj som han knappt lär känna nu och som finns i hans tankar hela tiden. Han har även en storebror (på pappans sida) i södra Sverige som han träffar väldigt sällan. Pappan vägrar att bidra till resor för sonen så att vi oftare kan besöka vår familj och jag som ensamstående har svårt att få råd. Min fråga är – har jag någon chans i en vårdnadstvist? Eller ser man till hur vår son har det nu och att han är välfungerande?

Jag tänker att om han kan träffa pappan alla skollov och att pappan åker ner till farmor och farfar några gånger per år, samt att sonen kan åka upp ett par gånger, blir det ändå 10-12 gånger per år och de kan träffas regelbundet ändå. Sonen säger själv att han vill komma närmare sin familj och att han vill bo hos mig. Om det inte finns nån chans nu, finns det större chans när sonen fyllt 12? Vi har varit på samarbetssamtal men det har inte hjälpt. Pappan vägrar att möta mig och säger att det får bli vårdnadstvist om jag vill flytta hem med vår son. Vilka chanser har vi? Är det nån vits att försöka?

Hej och tack för din fråga!

När barnet står under gemensam vårdnad så får inte den ena vårdnadshavaren fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. En såpass långväga flytt samt byte av skola anses vara ett beslut av sådan ingripande betydelse vilket innebär att du behöver den andra vårdnadshavarens samtycke eller att du väcker talan om ensam vårdnad.

Enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken så ska rätten vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller inte, ta hänsyn särskilt till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte heller besluta om fortsatt gemensam vårdnad om både du och pappan till barnet motsätter er det, vilket innebär att om både du och sonens pappa yrkar på ensam vårdnad så kommer en av er att få det. När rätten beslutar om detta så kommer de att se till vad som är att anse som barnets bästa.

Med beaktande av din sons ålder och mognad så ska hänsyn tas till hans önskemål, någon specifik åldersgräns för detta finns dock inte. Det är således möjligt att du har bättre chanser till att få ensam vårdnad när sonen har blivit äldre men detta är absolut inte säkert.

Det är med bakgrund av den information som du har givit svårt att säga vilka chanser du har vid en eventuell vårdnadstvist och om du skulle vilja väcka talan om ensam vårdnad så skulle jag råda dig att kontakta en advokat för en mer detaljerad rådgivning kring ditt ärende.

Med vänlig hälsning
Zeijersborgers & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas