Vilken ersättning kan jag kräva av bussbolaget som skadade min son?

Hej,

Min son skadades när en buss körde på en stolpe som i sin tur föll på honom. Jag vill att han får rätt ersättning för detta. Olyckan är anmäld till bussbolagets försäkringsbolag, men jag har inte fyllt i skadeanmälan ännu. Jag vet inte riktigt hur det går till och vilka rättigheter vi har.

Hej och tack för din fråga,

Alla personskador som uppstått ”i följd av trafik” täcks av det skadevållande fordonets trafikförsäkring (är fordonet oförsäkrat täcks skadorna av trafikförsäkringsföreningen). Trafikförsäkringen ersätter bland annat sjukvårdskostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men (invaliditet).

Kompensation för sveda och värk beräknas utifrån den ”akuta sjuktiden”, för vuxna krävs i regel en sjukskrivning men för barn får tiden beräknas utifrån skadans läkningstid. Ersättningen varierar beroende på om personen vårdas i hemmet eller på sjukhus. Ersättning för bestående men baseras på en schablon efter vilken nivå av invaliditet som bedöms föreligga till följd av skadan.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas