Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vilken ersättning kan jag kräva av bussbolaget som skadade min son?

Hej,

Min son skadades när en buss körde på en stolpe som i sin tur föll på honom. Jag vill att han får rätt ersättning för detta. Olyckan är anmäld till bussbolagets försäkringsbolag, men jag har inte fyllt i skadeanmälan ännu. Jag vet inte riktigt hur det går till och vilka rättigheter vi har.

Hej och tack för din fråga,

Alla personskador som uppstått ”i följd av trafik” täcks av det skadevållande fordonets trafikförsäkring (är fordonet oförsäkrat täcks skadorna av trafikförsäkringsföreningen). Trafikförsäkringen ersätter bland annat sjukvårdskostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men (invaliditet).

Kompensation för sveda och värk beräknas utifrån den ”akuta sjuktiden”, för vuxna krävs i regel en sjukskrivning men för barn får tiden beräknas utifrån skadans läkningstid. Ersättningen varierar beroende på om personen vårdas i hemmet eller på sjukhus. Ersättning för bestående men baseras på en schablon efter vilken nivå av invaliditet som bedöms föreligga till följd av skadan.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online