Vilket lands lag gäller vid vår död om vi bor i två länder?

Hej,

Jag och min fru bor både i Spanien och Sverige, ett av våra barn bor i Sverige och ett bor i Spanien. Vad händer när vi dör? Vem ärver och vilka regler gäller vid vår död?

Hej och tack för din fråga,

I denna situation blir arvsförordningen tillämplig. Enligt artikel 20 arvsförordningen ska arvsförordningen tillämpas på alla internationella arvsfrågor, oavsett om det är mellan Sverige och ett annat EU-land eller ett land i en annan världsdel. Arvsförordningen har nämligen universell tillämpning.

Enligt artikel 4 och 21.1 arvsförordningen framgår att anknytningsmomentet hemvist är bestämmande för både frågan om behörighet och om tillämplig lag i arvsfrågor. Huvudregeln vid arvsfrågor vid internationell anknytning är att man utgår ifrån var personen har sin hemvist. Domstolarna i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död ska vara behöriga att fatta beslut om arvet i dess helhet. Om en person har hemvist i Spanien så är huvudregeln att Spaniens lag tillämpas avseende arvet.

Det finns dock två undantag till denna bestämmelse:

  • Artikel 21.2 arvsförordningen föreskriver att annan stats lag kan användas om den avlidna hade en uppenbart starkare anknytning till ett annat land.
  • Artikel 22.1 arvsförordningen tar sikte på personer som har sitt hemvist i ett land men även har medborgarskap i ett annat land. Genom ett lagvalsförordnande har de möjlighet att välja vilken av medborgarskapslandets eller hemvistlandets lag som ska vara tillämplig på arvet de lämnar efter sig. Ett lagval ska finnas i ett testamente, om det är något arvlåtaren önskar enligt artikel 22.2 arvsförordningen.

Det kan därför rekommenderas att ni skriver ett testamente och gör ett lagval avseende vilket lands lag som ska tillämpas vid arv.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.