Vilket straff kan jag få om jag blir dömd för bedrägeri?

Hej,

Jag fyller 16 år om några månader och är misstänkt för bedrägeri. Beloppet ligger på 250 kr och det rör sig bara om ett tillfälle. Nu är jag väldigt orolig. Vad kommer att hända nu, kommer jag att få betala böter eller vad?

Hej och tack för din fråga,

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år och man kan alltså från och med denna ålder dömas för ett brott man begått enligt 1 kap. 6 § Brottsbalken (BrB).

Brottet i det här fallet hittar vi i 9 kap. BrB om bedrägeri och annan oredlighet. Eftersom att värdet på beloppet ifråga är så pass lågt rör det sig högst troligen om ett ringa bedrägeri enligt 9 kap. 2 § BrB.Kan åklagare bevisa att du gjort dig skyldig till ringa bedrägeri blir straffet enligt straffbestämmelsen böter eller fängelse i högst 6 månader. Eftersom att du är under 18 år hade ungdomsstraff, som t.ex. ungdomstjänst eller ungdomsvård, blivit aktuellt istället för fängelse. När beloppet är så pass lågt som 250 kr blir dock straffet sannolikt ett lägre bötesbelopp. Enligt 29 kap. 7 § BrB kan dessutom rätten döma till lindrigare straff för någon som ännu inte fyllt 21 år, då dennes ungdom ska beaktas vid straffmätningen.

Även om straffet i ditt fall troligen blir ett lägre bötesbelopp kan det vara bra att veta att böter är ett straff som registreras i belastningsregistret. Denna uppgift finns kvar i 5 år sedan dom föll enligt 17 § 9 punkten lag om belastningsregister och kan t.ex. komma att påverka dig när du söker vissa arbeten.

Mer information om juridiken kring brottmål hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.