Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vilket värde ska ett hus värderas till vid en bodelning?

Datum: 07/09/2022

Hej,

Vilket värde ska ett hus värderas till vid en bodelning?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning.[1] I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, således allt som inte utgör enskild egendom.[2]

Det värde som beräknas av huset är värdet det har vid den så kallade kritiska tidpunkten, alltså den dag då dödsfallet inträffade. Det finns däremot inga uttryckliga lagregler avseende vilket värde som ska användas vid en bodelning. Vidare råder avtalsfrihet vilket innebär att man kan komma överens om vilket värde som ska användas.

Som huvudprincip för värdering av makes tillgångar av olika slag ska egendomens försäljningsvärde, det vill säga dess marknadsvärde, användas. Det kan emellertid vara mest rättvist att använda ett uppskattat bruksvärde i stället för försäljningsvärdet, när det är fråga om bohag, som båda makarna behöver. Vid värdering av fastighet vid bodelning ska emellertid huvudregeln tillämpas och således värderas till dess marknadsvärde.

Något som försvårar värderingen av fastigheter är att det vid en framtida försäljning kommer drabba ägaren med en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har Högsta domstolen uttalat att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning.[3]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § ÄktB.
[2] 7 kap. 2 § ÄktB.
[3] NJA 1975 s. 288.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.