Skilsmässa svartvitt
Går det att planera en skilsmässa? Advokaten svarar på 10 frågor

– Enligt min erfarenhet är de flesta skilsmässor och separationer planerade av den ena eller båda parter. Ofta under lång tid och med stor vånda.

Peter Zeijersborger är advokat och har mångårig erfarenhet av familjerätt och bodelningar:

– När det känslomässiga beslutet väl är fattat, finns risken att man inte orkar med att vara praktisk. Trots att planering innebär att man snabbare kan komma igång med det nya livet efter skilsmässan.

Peter menar att barn, bostad och ekonomi är de tre bitarna som påverkas mest när äktenskapet eller samboförhållandet tar slut:

– Jag brukar uppmana klienter som går i separationstankar att visualisera hur vardagen ska se ut ett år efter uppbrottet. Om det finns barn i relationen kommer exet att finnas med i den vardagen oavsett nuets känsloläge. Det underlättar att planera för framtiden från början. Om relationen är infekterad är det bättre att anlita var sitt ombud istället för att nöta på varandra och riskera en långvarig konflikt som försvårar vettiga lösningar.

Advokaten svarar på de 10 vanligaste frågorna om skilsmässa och bodelning

1. Var ska barnen bo?

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa eller mamma och vem de ska vara hos under loven. Det underlättar ofta för barnet att det kan gå kvar i skolan och ha närhet till kamraterna. Har ni svårt att komma överens? På familjerätten i kommunen kan man utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal.

2. Vem ska ha vårdnad och hur ska umgänge gå till?

Grundregeln är gemensam vårdnad. Man kan också begära enskild vårdnad, men tingsrätterna är i dag mer restriktiva med att godkänna det. Växelvist boende är vanligt, men de flesta barn har bara en boendeförälder. När det gäller kostnader för umgängesresor är huvudregeln att umgängesföräldern ansvarar för dessa. Men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna utifrån respektive förälders ekonomiska förmåga.

3. Hur blir det med underhåll, underhållsbidrag och barnbidrag?

Huvudprincipen är att barnet ska ha två separata boenden och att var förälder betalar för det som barnet behöver när det vistas hos respektive. Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år och om barnet går i skolan gäller föräldrarnas underhållsskyldighet tills barnet är 21. På begäran av en förälder kan barnbidraget numera delas till skillnad från tidigare då barnbidraget per automatik gick till mamman.

4. Kan jag förhindra att barnen träffar mitt ex nya kärlek?

Om inte personen är uppenbart olämplig är svaret nej. En separation är ofta känslomässigt komplicerad och därför kan det vara klokt att vänta med att introducera nya partners efter separationen, men det går inte att förhindra på laglig väg.

5. Vem har rätt till gemensamma bostaden?

Vid separation eller skilsmässa har den part störst rätt av er som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget. Det är oftast liktydigt med parten som är boendeförälder eller har vårdnaden om barnen.

6. Hur delar vi upp ägodelar och besparingar?

Efter en skilsmässa eller separation ska egendomen fördelas genom bodelning. Om parterna är överens räcker det att skriva ett enkelt avtal, om inte, anlitas juridiskt ombud för att upprätta bodelningsavtal. Både tillgångar och skulder räknas in vid bodelningen. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas.

7. Hur gör vi med gemensamma bankkonton och räkningar?

Ta ut saldobesked på gemensamma konton, ändra lösenord till internetbanken om möjligt och kontakta företag där ni har gemensamma avtal – exempelvis elbolag, internetleverantörer och kreditkortsföretag.

8. Har jag rätt till ledighet när jag skiljer mig?

Arbetsgivaren har generellt sett inte skyldighet att bevilja ledighet vid skilsmässa, men vissa kollektivavtal kan ge rätt till sk personliga dagar. Vid sjukdom, exempelvis svår depression till följd av skilsmässan, kan du ha rätt till sjukpenning till följd av sjukskrivning.

9. Måste man anlita en jurist eller advokat?

De flesta klarar av både separation, skilsmässa och vårdnadsfrågor helt på egen hand eller med stöd av kommunens familjerådgivning eller familjerätt. Parterna kan ansöka om skilsmässa hos den lokala tingsrätten som också tillhandahåller blanketter. Men i de fall det inte går att hitta en gemensam lösning är det bättre att anlita en advokat eller jurist så tidigt som möjligt. Tänk på att välja en specialist inom familjerätt med dokumenterad erfarenhet av bodelningar och vårdnad.

10. Är det dyrt med skilsmässa?

Försämrad ekonomi är dessvärre ofta en konsekvens av skilsmässa och separation. Se över dina utgifter och fundera på vad du kan spara in på. Behöver du anlita ett ombud? Tyvärr kan man inte få rättsskydd eller rättshjälp i bodelningsärenden men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker advokatens kostnad. I vårdnadstvister är chanserna däremot goda att få hjälp via sin hemförsäkring eller rättshjälpsmyndigheten. Beroende på försäkringsvillkor och inkomst kan din kostnad bli så liten som 2%.


Läs mer om skilsmässa, separation och bodelning här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas