fbpx
Två flickor i blommiga klänningar håller hand och leker på en äng

Hur får mina barn rätt underhållsbidrag?

Få bättre koll på underhållsbidraget

Fråga om underhållsbidrag kommer ofta upp vid en separation eller skilsmässa där man har gemensamma barn och man har kommit överens om att barnet ska bo mer hos en av föräldrarna.

Vad innebär underhållsbidrag?

Ett underhållsbidrag är ett ekonomiskt bidrag från den förälder som inte har barnet på heltid, till den förälder som har barnet boende hos sig till större del och därför få stå för fler utgifter som rör barnet. Det finns riktlinjer för hur barnets ekonomiska behov ska räknas ut och det ökar ju äldre barnet blir.

Underhållsbidraget ökar ju äldre barnet blir

Det allra vanligaste är att föräldrar flyttar isär när barnen är små och beslut om underhållsbidrag fattas utifrån barnets ålder och respektive förälders inkomst. Det är viktigt att hålla koll på att underhållsbidraget räknas upp med tiden. Föräldrars underhållsskyldighet kan sträcka sig fram till dess barnet fyller 21 år och en tonåring ställer ofta större krav på föräldrarnas ekonomi än ett litet barn. Ibland har även den förälder som inte haft barnet boende hos sig gjort lönekarriär och ökat sin inkomst sedan separationen. Detta kan innebära att det i vissa fall blir fråga om ganska stora summor som den förälder som har barnet boende hos sig kan kräva underhåll på i efterhand.

Få koll genom att besvara 5 snabba frågor

1. Var bor barnet?

Den som har barnen boende hos sig mest efter en separation kan har rätt att få underhållsbidrag av den andre föräldern.

2. Har den underhållsskyldige föräldern god ekonomi?

Inkomstdeklarationer kan beställas på Skatteverket. Om den underhållsskyldige föräldern har mycket god ekonomi kan det bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Med andra ord ska barnets ekonomiska standard förbättras när föräldrarnas inkomster ökar.

3. Har ditt barn särskilda behov?

Vid beräkning av underhållsbidrag ska hänsyn tas till om barnet har särskilda behov. Det kan vara kostnader för fritidsaktiviteter, mediciner eller studier

4. Har det inte fastställts någon underhållsskyldighet?

Om underhållsskyldigheten inte har fastställts är det möjligt att kräva bidrag retroaktivt, dvs i efterhand. Som längst går det att kräva tre år tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om relativt höga belopp.

5. Har du en hemförsäkring?

Det är inte ovanligt att föräldrar inte kan enas om storleken på underhållsbidraget och ibland leder det till juridiska tvister. Om du har en hemförsäkring brukar det sk rättsskyddet i försäkringen betala största delen av advokatens eller juristens kostnader. Om du inte har hemförsäkring, finns ofta goda möjligheter till rättshjälp genom staten.


Läs mer om underhållsbidrag här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas