fbpx

Jämställd arbetsplats

Respekt för varandras olikheter

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska byråer. I vår vardag möter vi människor med olika bakgrund och utmaningar. Genom att aktivt främja mångfald och jämställdhet, utmana fördomar och se möjligheter istället för problem blir vi trevligare kollegor och duktigare ombud.

På Zeijersborger & Co behandlar vi varandra med respekt och värdighet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Vi främjar mångfald och jämställdhet genom att:

  • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
  • Förebygga och förhindra trakasserier.
  • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
  • Aktivt verka för en jämn könsfördelning inom vår verksamhet.
  • Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.
  • Ge alla sökande till utlysta tjänster lika behandling. Tillsättning av tjänst sker i första hand med utgångspunkt från kompetens och lämplighet.

Kristian Holm, Utbildning & Personal Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas