fbpx

Peter Zeijersborger kritisk till ny LVU-lag

”Ny LVU-lag missar målet – myndigheter ska fortsätta agera utredare, åklagare och vårdgivare”

Advokat Peter Zeijersborger

Under tre år har lagen om vård av unga (LVU) analyserats och utretts. Slutbetänkandet SOU 2015:71 har överlämnats till regeringen med förslag till ny LVU-lag och författningsändringar i syfte att stärka barnets rättigheter.  Advokat Peter Zeijersborger verkar aktivt i debatten kring LVU-lagstiftningen och föreläser regelbundet om familjerätt och tvångslagstiftning:

– Jag är starkt kritisk till att betänkandet  inte innehåller några förslag för att säkerställa socialtjänstens roll, objektivitet och kompetens. Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag och stora befogenheter att ingripa i enskilda medborgares liv. Men lika lite som polisen beslutar om åtal i brottsutredningar ska socialtjänsten utsätta sina medarbetare för att sitta på dubbla stolar vad gäller utredningar och beslut om omhändertaganden.

Läs Peters debattartikel på Dagens Juridik ”Ny LVU-lag missar målet”


Peter Zeijersborger

peter@zeijersborger.se


Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas