Prislista

Prislista

Tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster till fast pris. Det ger dig full transparens, förutsägbarhet och möjlighet till flexibel delbetalning.

20 min konsultation

395 SEK

Paketet inkluderar

Juridisk rådgivning med advokat eller jurist.

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

395 SEK

Arbetstillstånd

18 300 SEK

Paketet inkluderar

Vi ansöker om arbetstillstånd, ser till att relevant underlag kommer med och sköter alla kontakter.

 • 30 min inledande möte
 • Ansökan med underlag
 • Kontakter med arbetsgivare
 • Kontakter med facket och myndigheter
 • Löpande kontakter upp till 7 samtal à 15 min och 12 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning. Paketpriset inkluderar ej ansökningsavgifter.

18 300 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Bodelningsavtal litet

6 950 SEK

Paketet inkluderar

Det lilla bodelningsavtalet passar er som äger max en fastighet och har upp till 500 000 kr på era bankkonton. Aktier, fonder, pensioner och enskild egendom omfattas ej.

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av ekonomiskt underlag upp till 7 sidor
 • Beräkning av netto
 • Beräkning av skatt
 • Beräkning av omkostnadsbelopp
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 5 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

6 950 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Bodelningsavtal stort

10 425 SEK

Paketet inkluderar

Det stora bodelningsavtalet passar er som äger flera fastigheter eller har mer än 500 000 kr på era bankkonton. Aktier, fonder, pensioner och enskild egendom kan också finnas.

 • 40 min inledande möte
 • Genomgång av ekonomiskt underlag upp till 15 sidor
 • Beräkning av netto
 • Beräkning av skatt
 • Beräkning av omkostnadsbelopp
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 4 samtal à 15 min och 10 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

10 425 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Bouppteckning liten

10 425 SEK

Paketet inkluderar

Den lilla bouppteckningen passar dödsbon där det ej finns särkullbarn, minderåriga delägare eller testamente. Dödsboet kan ha max 3 delägare och upp till 200 000 kr i tillgångar.

 • 30 min inledande möte
 • Kallelse till sammanträde
 • Sammanträde upp till 1 tim
 • Ekonomisk redovisning av underlag upp till 10 sidor
 • Upprättande av bouppteckning
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 10 mejl med bouppgivare

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

10 425 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Bouppteckning stor

18 300 SEK

Paketet inkluderar

Den stora bouppteckningen passar dödsbon där det finns minderåriga eller upp till 5 delägare, särkullbarn, testamente eller mer än 200 000 kr i tillgångar.

 • 40 min inledande möte
 • Kallelse till sammanträde
 • Sammanträde upp till 2 tim
 • Ekonomisk redovisning av underlag upp till 20 sidor
 • Upprättande av bouppteckning
 • Löpande kontakter upp till 5 samtal à 15 min och 15 mejl med bouppgivare

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

18 300 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Framtidsfullmakt

3 900 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar en formsäkrad och juridiskt korrekt framtidsfullmakt som respekterar din vilja och möter formella krav.

 • 40 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

3 900 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Granskning av dokument

1 950 SEK

Paketet inkluderar

Vill du ha hjälp med att tolka ett juridiskt dokument eller avgöra om det är giltigt? Vi granskar och gör en bedömning av den rättsliga effekten.

 • Granskning av dokument på 1 sida
 • 20 min möte med genomgång
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 2 mejl
1 950 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Gåvobrev fast egendom

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Om du vill ge bort en fastighet krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vi upprättar en handling utifrån din vilja som möter alla formella krav.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Gåvobrev lös egendom

2 745 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt gåvobrev, med eller utan speciella villkor, så att både givaren och mottagaren kan känna sig trygga i att tydligt kunna styrka gåvan.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

2 745 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Juridisk analys inför bostadsköp

9 310 SEK

Paketet inkluderar

Ska du köpa hus eller bostadsrätt? Vi gör en juridisk analys som ökar chansen för en säker affär utan rättsligt efterspel.

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av köpehandlingar och besiktningsprotokoll
 • Riskbedömning
 • Rådgivning kring försäkringsskydd
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

9 310 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Kravbrev

1 950 SEK

Paketet inkluderar

Har någon en skuld till dig? Vi upprättar och skickar iväg ett brev med krav om betalning.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av kravbrev
 • Advokatbyrå Zeijersborger & Co står som avsändare
 • Genomgång av svar från motpart och vägledning inför nästa steg
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

1 950 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Köpeavtal bostadsrätt

3 900 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt köpeavtal som reglerar köpeskillingen och de villkor som ska gälla i samband med affären.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

3 900 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Köpeavtal fastighet

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt köpeavtal som reglerar köpeskillingen och de villkor som ska gälla i samband med affären.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Köpeavtal fordon

2 745 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt köpeavtal som reglerar köpeskillingen och de villkor som ska gälla i samband med affären.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

2 745 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Körkortsärende

13 260 SEK

Paketet inkluderar

Riskerar ditt körkort att återkallas? Vi upprättar och skickar iväg ett yttrande eller överklagande.

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av handlingar upp till 10 sidor
 • Upprättande av yttrande eller överklagande
 • Advokatbyrå Zeijersborger & Co står som avsändare
 • Löpande kontakter upp till 5 samtal à 15 min och 10 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

13 260 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Medborgarskap

10 980 SEK

Paketet inkluderar

Vi ansöker om medborgarskap, ser till att relevant underlag kommer med och sköter alla kontakter.

 • 30 min inledande möte
 • Sammanställning av inlagor
 • Ansökan med underlag
 • Kontakter med migrationsverket
 • Löpande kontakter upp till 4 samtal à 15 min och 7 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

10 980 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Polisanmälan

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Har du blivit utsatt för brott? Vi upprättar underlag för en polisanmälan åt dig.

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av bevisning och övriga handlingar upp till 10 sidor
 • Upprättande av underlag för polisanmälan
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Privat försvar

6 950 SEK

Paketet inkluderar

Är du misstänkt för ett brott där du inte har rätt till offentligt biträde? Som din privata försvarare stöttar vi dig, medverkar vid förhör och processar i domstol.

 • Genomgång av förundersökningen
 • Förberedelser
 • Närvaro vid huvudförhandling upp till 45 min
 • Tidsspillan till och från domstol upp till 1 tim
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 4 mejl

Priset avser biträde i en instans. För tillkommande tid gäller timtaxa 1 på löpande räkning.

6 950 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Reklamation

1 950 SEK

Paketet inkluderar

Är du missnöjd med ett köp? Vi upprättar och skickar iväg en reklamation till säljaren.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av reklamation
 • Advokatbyrå Zeijersborger & Co står som avsändare
 • Efterföljande kontakt med vägledning inför nästa steg
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

1 950 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Rättsutredning

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare, genom att granska dokumentation och genomgå relevant lagstiftning och praxis.

 • 20 min inledande möte
 • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
 • 30 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
 • Kontakt med motpart
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Samboavtal

2 745 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt samboavtal som reglerar hur den gemensamma egendomen ska fördelas vid en eventuell separation.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 2 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

2 745 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Samäganderättsavtal

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt samäganderättsavtal som reglerar ägarskap, rättigheter och skyldigheter mellan delägarna.

 • 60 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Skuldebrev

3 900 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt skuldebrev med avbetalningsplan, förfallodatum och ränta.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

3 900 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Testamente litet

2 745 SEK

Paketet inkluderar

Det lilla testamentet passar dig som vill skriva ett enkelt testamente, utan till exempel legat, egendom utomlands och särkullbarn.

 • 20 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

2 745 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Testamente stort

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Det stora testamentet passar dig som vill skriva ett mer komplext testamente, med till exempel särkullbarn, egendom utomlands och legat.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 6 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Underhållsbidragsavtal

6 800 SEK

Paketet inkluderar

Vi beräknar ett skäligt underhållsbidrag utifrån föräldrarnas försörjningsförmåga och barnets behov, samt upprättar ett juridiskt korrekt avtal.

 • 30 min inledande möte
 • Genomgång av ekonomiskt underlag
 • Beräkning av underhållsbidrag utifrån försörjningsförmåga och barnets behov
 • Upprättande av underhållsbidragsavtal
 • Löpande kontakter upp till 1 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 1 på löpande räkning.

6 800 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Äktenskapsförord

3 660 SEK

Paketet inkluderar

Vi upprättar ett formsäkrat och juridiskt korrekt äktenskapsförord som reglerar vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom.

 • 30 min inledande möte
 • Upprättande av handling
 • Löpande kontakter upp till 2 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

3 660 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Ditt ärende steg för steg

Vid privat finansiering kan du välja att bygga ihop ditt ärende med moduler till fasta priser istället för löpande debitering enligt timtaxa. De kan köpas en och en under processens gång.

Rättsutredning

4 575 SEK

Paketet inkluderar

Vi gör en fördjupad analys av det rättsliga läget och bedömer hur du bör gå vidare, genom att granska dokumentation och genomgå relevant lagstiftning och praxis.

 • 20 min inledande möte
 • Rättslig utredning av bevisning upp till 10 sidor
 • 30 min uppföljande möte för redovisning av rättslig inställning
 • Kontakt med motpart
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 4 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

4 575 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Genom beställning godkänner du våra Allmänna avtalsvillkor.

Inleda process

30 625 SEK

Paketet inkluderar

Vi kontaktar motparten med klientens krav, i syfte att nå en överenskommelse utan att väcka talan i domstol.

Innan denna modul kan påbörjas måste först en rättsutredning ha genomförts.

 • 30 min möte
 • Genomgång och sammanställning av preliminär bevisuppgift upp till 4 tim
 • Upprättande av utkast till stämningsansökan upp till 4 tim
 • Inledande kontakter med motpart upp till 4 samtal à 15 min och 10 mejl
 • Löpande kontakter med klient upp till 3 samtal à 15 min och 5 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

30 625 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Förlikningsavtal

12 985 SEK

Paketet inkluderar

Vi förhandlar med motparten och säkerställer en juridiskt bindande överenskommelse.

Innan denna modul kan påbörjas måste först en rättsutredning ha genomförts.

 • 20 min möte för genomgång av strategi
 • Förlikningssamtal och skriftväxling med motpart upp till 3 tim
 • Upprättande av förlikningsavtal samt avslutande åtgärder upp till 2 tim
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 6 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

12 985 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Väcka talan

30 975 SEK

Paketet inkluderar

När en överenskommelse inte är möjligt stämmer vi motparten i domstol för att få klientens krav prövade rättsligt.

Innan denna modul kan påbörjas måste först en rättsutredning samt modulen Inleda process ha genomförts.

 • Färdigställande och ingivande av stämningsansökan till domstol upp till 1.5 tim
 • Ansökningsavgift till domstol (värde 2 800 kr)
 • Genomgång och sammanställning av kompletterande bevisning upp till 1 tim
 • Skriftväxling med motpart och myndighet upp till 2 tim
 • Förberedande åtgärder samt genomförande av muntlig förberedelse i domstol upp till 5 tim
 • Tidsspillan till och från domstol upp till 1 tim
 • Genomgång av dom eller protokoll med klient samt avslutande åtgärder upp till 1 tim
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 6 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

30 975 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.

Huvudförhandling

27 685 SEK

Paketet inkluderar

När parterna inte kan förlikas under den muntliga förberedelsen kallar rätten till huvudförhandling där målet avgörs av en domare.

Innan denna modul kan påbörjas måste först en rättsutredning ha genomförts.

 • 20 min möte för genomgång av bevisning och strategi
 • Upprättande av slutlig bevisuppgift upp till 3.5 tim
 • Kontakt med vittnen alternativt sakkunniga upp till 1 tim
 • Förberedelse inför förhandling upp till 1.5 tim
 • Domstolsförhandling upp till 3 tim
 • Tidsspillan till och från domstol upp till 1 tim
 • Genomgång av dom med klient samt avslutande åtgärder upp till 1 tim
 • Löpande kontakter upp till 3 samtal à 15 min och 6 mejl

För tillkommande tid gäller timtaxa 2 på löpande räkning.

27 685 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), delbetalning (3, 6 och 12 månader), kort och Swish.