fbpx

Tvångsvård utan rättslig prövning

Tvångsvård utan rättslig prövning

Tvångsvårdad i 18 år utan rättslig omprövning. Inga formella beslut att överklaga, ingen rätt till advokat. Så kan livet se ut för det barn som omhändertagits på BB av socialtjänsten. Advokat Peter Zeijersborger pekar på allvarliga brister i LVU-lagen

Barn som blir tvångsomhändertagna på grund av svåra hemförhållanden har en mycket svag ställning i samhället. Efter en första formell ansökan och ett beslut om att barnet ska omhändertas av socialtjänsten, kan myndigheten på eget initiativ och utan nya prövningar fortsätta tvångsvård fram till dess att barnet blir myndigt. Barnet och föräldrarna saknar självklara rättigheter som t.ex. personer som tvångsvårdas för missbruk eller psykisk sjukdom har. Lagen om Vård av Missbrukare (LVM) medger nämligen inte vård i mer än 6 månader och Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) kräver att behovet av fortsatt vård prövas av domstol var sjätte månad. Självklart har personen ett eget juridiskt ombud.

Hur är detta möjligt? Lagen om Vård av Unga (LVU) tillåter att socialtjänsten regelbundet gör så kallade ”överväganden” om fortsatt tvångsvård. Ingen domstolsprocess, inget ombud, inga formella beslut. Och utan ett formellt myndighetsbeslut finns det ingenting att överklaga och ingen skyldighet för socialtjänsten att informera barnet och dess föräldrar vad de har för rättigheter.

För man har rätt att begära en prövning om att vården ska upphöra. Men det är barnet själv, eller föräldrarna som måste gå till domstol och kontakta advokat. Något de flesta av mina klienter inte känner till.

Tvångsvård är ibland nödvändigt, men alltid förenat med ett trauma för den som drabbas. Många av mina klienter upplever sig övergivna av samhället och hyser djup misstro till socialtjänsten – en naturlig följd av att myndigheter på eget bevåg fattar beslut som inte går att överklaga. Det är dags att skriva om Lagen om Vård av Unga och garantera formella beslut och självklara rättigheter åt en redan svårt utsatt grupp.


Ställ en fråga till advokaten här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas