Jobba hos oss

Innehållsförteckning

Jobba hos oss

Vi erbjuder utmanande och utvecklande tjänster och praktikplatser på en av Sveriges mest heltäckande privatjuridiska byråer. Vi är specialister och kända för våra duktiga ombud.
Sedan byrån grundades år 2005 har intresset för juridik, samhälle och den
enskildes rättigheter stått i centrum för verksamheten. Våra kärnvärden är
kunskap, engagemang och lojalitet. Är du en av oss?

Vi rekryterar löpande duktiga medarbetare till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Välkommen med din ansökan till ansokan@zeijersborger.se!

Högt tempo och korta deadlines

Vi anställer advokater, jurister, paralegals och juristassistenter. Våra tjänster är omväxlande, meriterande och krävande. Om du älskar juridik, högt tempo och korta deadlines ska du jobba hos oss.

Advokat och Jurist

Advokaten är en jurist som avlagt examen och upptagits som ledamot i Advokatsamfundet. Till skillnad från juristen förordnas advokaten som offentlig försvarare i brottmål. Både advokater och jurister handlägger självständigt ärenden och processar i domstol. Oavsett titel är det mötet med klienten och möjligheterna i juridiken som lockar.

Paralegal

Som paralegal bistår man advokaten med att upprätta juridiska handlingar, göra rättsutredningar och ekonomiska sammanställningar. I arbetet ingår även att tillskriva klienter, myndigheter och försäkringsbolag. Det krävs noggrannhet och tålamod för att bli duktig.

Juristassistent

Juristassistenten har ansvar för administrationen. Svarar i telefon, bokar in möten, registrerar handlingar och hanterar kontakten med domstolar, myndigheter och klienter. Stresstålighet och servicekänsla är ett måste för att lyckas i rollen.

Studentnotarie

Notarien är en målmedveten och ambitiös student som arbetar deltid parallellt med juristprogrammet. Uppgifterna består i att göra enklare rättsutredningar, uppdatera dokument och att avlasta i administrationen.

Praktisera på byrå

Vårt samhälle är hela tiden i förändring. Lagar kommer till, tas bort, förändras eller förtydligas genom vägledande domar och praxis. Vi tror på ständigt lärande och delar gärna med oss av våra kunskaper. Kontakter med juridiska institutioner, gymnasieskolor och studentföreningar är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill locka duktiga studenter att inrikta sig på privatjuridik och därför erbjuder vi olika former av praktiker.

APU

Vi tar emot juriststudenter för arbetsplatsförlagd utbildning. Praktiska kunskaper och erfarenheter underlättar för studenten att välja karriär. Vi garanterar en individuellt schemalagd utbildningsplan efter de riktlinjer som juristprogrammet ställer upp. Du får både studiepoäng och chansen att knyta värdefulla kontakter med oss som arbetsgivare.

Uppsatspraktik

Varje termin tillhandahåller vi ett begränsat antal uppsatspraktiker i aktuella och intressanta ämnen. Vi vänder oss till studenter på landets juristhögskolor och affärsjuridiska program som vill nå högsta betyg på sitt examensarbete. Uppsatspraktiken består av akademisk handledning samt praktisk introduktion till juristyrket. Vi kompletterar din huvudhandledare och är noga med att innehåll, form och kvalité möter uppställda betygskrav.

LIA

LIA betyder lärande i arbete och är en viktig del av yrkeshögskolornas paralegalutbildningar. Vårt praktikprogram för LIA matchar de krav som utbildningen ställer och består av praktisk handledning i juridiskt kvalificerade arbetsuppgifter. Målet är att du ska få omsätta och utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö

I vår vardag möter vi personer med olika bakgrund och utmaningar. Genom att aktivt främja mångfald och jämställdhet, utmana fördomar och se möjligheter istället för problem, blir vi trevligare arbetskamrater och bättre jurister. Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö.

Respekt för varandras olikheter

Trygga kollegor presterar helt enkelt bättre, det är en sanning både på advokatbyråer och andra arbetsplatser. På Zeijersborger & Co behandlar vi varandra med respekt och värdighet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Hos oss är det möjligt
 •  Vi vill underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Vi förebygger och förhindrar trakasserier.
 • Vi ger alla medarbetare tillfälle att utvecklas professionellt och personligt
 • Vi verkar aktivt för en jämn könsfördelning inom vår verksamhet.
 • Vi ger alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.
 • Vi ger alla sökande till utlysta tjänster lika behandling. Tillsättning av tjänst sker i första hand med utgångspunkt från kompetens och lämplighet.

Hållbar arbetsplats idag, imorgon och för framtiden

Vi arbetar aktivt med frågor kring miljö, socialt ansvarstagande och ekonomi. Vi vill utveckla advokatyrket och deltar gärna i den juridiska debatten. Genom att reflektera över hur vi samverkar med vår omvärld bidrar vi till en hållbar arbetsplats idag, imorgon och för framtiden.

Miljö

Vi minimerar vår klimatpåverkan genom att välja miljövänliga produkter och tjänster så långt det går. Vi reser gärna kollektivt, handlar ekologiska varor och undviker traditionell postgång. Vår administration är centraliserad, alla administrativa system är digitala och vi arkiverar elektroniskt.

Socialt ansvarstagande

I vår roll som offentliga ombud och försvarare är vi en viktig del av det demokratiska samhället. Vi har ett särskilt ansvar att uppträda exemplariskt när vi möter klienter, kollegor och andra intressenter. Vi samarbetar med universitet, yrkeshögskolor och gymnasieskolor för att väcka intresse och skapa förståelse för den privatjuridiska sektorn. Vi erbjuder fri inledande rådgivning till den som önskar veta om ett ärende går att driva juridiskt. Under Fråga Advokaten besvarar vi privatjuridiska frågor och publicerar utbildningsmaterial för en bredare publik.

Ekonomi

Vi verkar för transparens och kostnadseffektivitet både mot klienter, myndigheter, domstolar, försäkringsbolag och leverantörer. Vi har en tydlig prisbild och lämnar detaljerade arbetsredogörelser. Våra lönemodeller är enkla, förutsägbara och jämställda. Genom intern kostnadseffektivitet vill vi frigöra resurser för att skapa nya arbetstillfällen och en skälig avkastning till våra delägare.

Meny

Konsultation395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Webbplatsen använder cookies och spårningsskript. Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera cookies och spårning godkänner du denna användning. För att neka cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera eventuella cookies som lagrats. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Konsultation395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.