Specialister på privatjuridik

Advokatbyrå Z&Co är en privatjuridisk byrå. Vi är specialister inom familjerätt, brottmål, skadestånd, fordran, fastighetsrätt och diskrimineringslagstiftning. Vi förordnas av domstolar och myndigheter i LVU, asyl, som målsägandebiträden, ställföreträdare för barn, förvaltare och god man.

010-33 33 888