Äktenskapsförord och samboavtal


Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Vi hjälper er att upprätta juridiskt korrekta avtal så att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans.

Äktenskapsförord

Huvudregeln är att makars egendom ska delas lika vid en skilsmässa, hälftendelningsprincipen. I ett äktenskapsförord kan du reglera vilken egendom som inte ska omfattas av äktenskapsbalkens regler om bodelning. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärdeför.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Samboavtal

Även sambos kan genom avtal reglera att viss egendom inte ska ingå vid en bodelning. Ett samboavtal kan vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer din tidigare bostad och investerar vinsten i en ny gemensam bostad. Skriver du inget samboavtal kommer hälften av den vinst du investerade tillsdelas din sambo vid en separation.

Enligt sambolagen ska bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas lika mellan parterna vid en bodelning. Genom ett samboavtal regleras vilka tillgångar som inte ska omfattas av en bodelning. Sambos måste inte göra en bodelning, men om någon av parterna önskar det ska den påkallas inom ett år. Missar man tidsfristen kan tvister om det gemensamma bohaget behöva lösas med stöd av samäganderättslagen, vilket ofta är besvärligare och dyrare.

Ett samboavtal ska vara skriftligt men behöver inte registreras för att vara giltigt. Vi rekommenderar att alla samboavtal bevittnas.

Vad kostar det?

Att få hjälp av oss med att skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kostar vanligtvis från 5 000 kr och uppåt beroende på uppdragets omfattning. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en fri inledande rådgivning.

Behöver du ett ombud?

Det kostar inget att fråga

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

010-33 33 888 Boka tid online »

Senaste frågorna

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online »