Vad kostar det?

Det behöver inte bli dyrt att få hjälp av jurist eller advokat. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp och arbetar enbart mot förskott, det vill säga klientmedel. För oss är det viktigt att du kan känna ekonomisk trygghet och inte drabbas av onödiga överraskningar.

Rättsskydd

I många tvister och ärenden ersätts ombudets kostnader genom rättsskyddet i hemförsäkringen. I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som kan variera mellan 75 000 och 250 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har. Självrisken är oftast 20 procent.

Rättshjälp

Den som saknar hemförsäkring har möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälp innebär att det allmänna helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst för att anlita advokat eller jurist. Klienten betalar en inkomstprövad rättshjälpsavgift mellan 2 och 40 procent.

Klientmedel och privat finansiering

När vi påbörjar handläggningen av ett ärende, begär ombudet in klientmedel för att täcka självrisken i rättsskyddet och rättshjälpsavgiften. Det är en förskottsinbetalning som räknas av de timmar ombudet arbetar i ärendet. Många klienter väljer att finansiera sina kostnader för klientmedel med ett privatlån i bank eller medlemslån genom facket.

010-33 33 888