Vad kostar det?

Det behöver inte bli dyrt att anlita jurist eller advokat. För oss är det viktigt att du kan känna ekonomisk trygghet och inte drabbas av onödiga överraskningar. Därför hjälper vi dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp och tar in förskott för att täcka självrisker och privat betalning.

Skäligt betalt

Som advokatbyrå tillämpar vi principen om skäligt betalt. Det innebär att arvodet baseras på ärendets omfattning, svårighetsgrad och komplexitet. Eftersom vi har skyldighet att registrera, journalföra och arkivera alla telefonsamtal, mail och andra dokument som kommer till oss, är det ekonomiskt klokt att samla ihop sina frågeställningar till enstaka tillfällen snarare än att löpande kontakta ombudet med småfrågor.

Rättsskydd

I många tvister och ärenden ersätts ombudets kostnader genom rättsskyddet i hemförsäkringen. I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som kan variera mellan 75 000 och 250 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har. Självrisken är oftast 20 procent.

Rättshjälp

Den som saknar hemförsäkring har möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälp innebär att det allmänna helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst för att anlita advokat eller jurist. Klienten betalar en inkomstprövad rättshjälpsavgift mellan 0 och 40 procent.

Klientmedel

När vi påbörjar handläggningen av ett ärende, begär vi in klientmedel. Det är en förskottsinbetalning som räknas av de timmar ombuden arbetar i ärendet. Det är vanligt att betala in ytterligare klientmedel under ärendets fortsatta handläggning och du får arbetsredogörelser som visar hur medlen används. Många klienter väljer att finansiera sina kostnader för klientmedel med ett privatlån i bank eller medlemslån genom facket.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online